Wybory Samorządowe 2014

Nieoficjalne wyniki wyborów w gminie Rozdrażew (pobierz)

Informacja o wyborach (pobierz)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Rozdrażew w wyborach samorządowych (pobierz) 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Rozdrażew w wyborach samorządowych  do  Rady Gminy Rozdrażew (pobierz) 

Informacja o składach  Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 2, 3 powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień  16 listopada  2014r. (pobierz)

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie z dnia 20 października  2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz) 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Rozdrażew bez głosowania w okręgach wyborczych nr 6, 8, 10, 11, 15 (pobierz)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie z dnia 20 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Rozdrażew, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r. (pobierz) 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. (pobierz)

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie z dnia 17 października 2014 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rozdrażew  (pobierz)

Informacje o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych:

Prawo do głosowania korespondencyjnego 

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami  osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych    

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rozdrażew (pobierz)

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. (pobierz)

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie o składzie, siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach (pobierz)   

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych ( pobierz 1, 2)

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o okręgach wyborczych. (pobierz)

Rozporządzenia w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (pobierz)

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (pobierz)

Komunikat w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (pobierz)

Komunikat o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. (pobierz)

Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (pobierz)

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (podgląd)

Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (podgląd)

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (podgląd)

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (podgląd)