Galerie

Komunikaty inne

AGRO ubezpieczenia dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł  z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia

Czytaj więcej...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) to rejestr publiczny, ujawniający dane o podmiotach nieregulujących swoich zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

Czytaj więcej ...

Kalendarz obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie zachęca do zapoznania się z kalendarzem przedsięwzięć podejmowanych na terenie powiatu krotoszyńskiego dla uczczenia 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 2018/2019
Czytaj więcej ...

 

Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego

Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego dla mieszkańców w wieku 50-67 lat w ramach projektu pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”.
Czytaj więcej ...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 16 października 2018r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Czytaj więcej...

Statystyczne badania ankietowe - udział w podróżach

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1-20 października br. na terenie  gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

Czytaj więcej...

Komunikat ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa informuje o naborze wniosków dla  rolników, których  gospodarstwa ucierpiały  wskutek  tegorocznej suszy.

Czytaj więcej...

Stypendia dla każdego

Fundacja Dobra Sieć od kilku lat aktywnie działa, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na wsparcie imprez lub przedsięwzięć w ramach promocji Powiatu Krotoszyńskiego

Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie informuje, że do 30 września 2018r. można składać wnioski o wsparcie (w tym patronat starosty) przedsięwzięć o zasięgu powiatowym, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym.

Czytaj więcej ...