Galerie

Komunikaty inne

Statystyczne badania ankietowe - udział w podróżach

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 2-19 stycznia br. na ternie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe "Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach".

Czytaj więcej ...

„Mały ZUS” ulga w składkach dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS”.

Czytaj więcej...

Stan przydatności wody do spożycia

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie o stanie przydatności  wody do spożycia z wodociągów Dąbrowa i  Dzielice

Czytaj więcej ...

Akademia aktywności zawodowej

Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu krotoszyńskiego, nieaktywne zawodowo do udziału w projekcie "Akademia Aktywności Zawodowej" organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Zadbaj o bezpieczeństwo!

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Czytaj więcej...

Lekarze wystawiają e- zwolnienia

Od 1 grudnia jedyną formą, w której można wystawiać zwolnienie lekarskie jest zwolnienie elektroniczne, obsługiwane przez system informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te w wersji papierowej przestały obowiązywać z końcem listopada.

Czytaj więcej...

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od początku grudnia papierowe zwolnienia lekarskie odchodzą do przeszłości. Obowiązkowe stają się zwolnienia elektroniczne, czyli e-ZLA. 30 listopada  i 1 grudnia lekarze mogą skorzystać w oddziałach ZUS z  konsultacji w zakresie wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich 

Czytaj więcej...

Apel Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Czytaj więcej ...

Podatniku podziel się swoim 1% podatku

Wielkopolanie coraz liczniej korzystają z możliwości przekazania 1 procenta swojego podatku na rzecz organizacji  społecznie użytecznych.

Czytaj więcej ...