Galerie

Komunikaty inne

Konsultacje „Programu gospodarki odpadami województwa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego

Czytaj więcej...

Kultura na Widoku

Fundacja Legalna Kultura  informuje, że od 1 września startuje„Kultura Na Widoku”. Multimedialny  projekt to powszechny dostęp do 1000 najciekawszych utworów w cyfrowej wersji - książek, filmów, muzyki, gier i wirtualnych spacerów po muzeach świata

Czytaj więcej...

Badanie statystyczne aktywności ekonomicznej ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina  o trwającym na terenie województwa wielkopolskiego badaniu aktywności ekonomicznej ludności, które dostarcza aktualnych danych dotyczących wielkości  i struktury siły  roboczej dla  osób w wieku 15 lat i więcej .

Czytaj więcej ...

Badanie ankietowe Urzędu Statystycznego na terenie gminy

Urząd Statystyczny w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w  badaniu ankietowym „Osoby młode na rynku pracy”, które  przeprowadzi w miesiącu maju br. na terenie gminy.

Czytaj więcej...

Informacje Urzędu Skarbowego

W dniu 13 kwietnia br. w godz. 8.00 - 14.00 w Urzędzie Gminy Rozdrażew (pokój nr 8) dyżurował będzie pracownik Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej...

Petycja dot. programu "Podwórko Nivea"

§1) W trybie Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach (Dz.U.2014.1195)  - wnosimy petycję do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw- edycja 2016

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Związku tj. w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, pokój 58 na tablicy ogłoszeń został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie i Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia zapraszają na prowadzone w 2016r. bezpłatne

Czytaj więcej...

27 grudnia - Powstanie Wielkopolskie w smartfonie

Wydarzenia, które miały miejsce w Wielkopolsce na przełomie 1918 i 1919 r. chwalebnie zapisały się na kartach polskiej historii

Czytaj więcej ...