Galerie

Komunikaty inne

Projekt dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”  prowadzi autorski projekt „KROWA” – Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie”.

Czytaj więcej...

Informacja dla przedsiębiorców

Zespół CEIDG Ministerstwa Gospodarki przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzone przez Ministra Gospodarki są bezpłatne (więcej)

Informacja o stypendiach i konkursach

Fundacja  Dobra Sieć w Warszawie uruchomiła kampanię informacyjną o stypendiach. Zaprasza osoby poszukujące  możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego, artystycznego i zainteresowań do prowadzonego serwisu internetowego (więcej)