Galerie

Komunikaty inne

Twój PIT może rozliczyć pracodawca

Pracownik, który chce uniknąć samodzielnego rozliczania swoich rocznych dochodów, może skorzystać z pomocy pracodawcy.
Czytaj więcej ...

Zgłoszenia do nagrody „Krotoszyński Dąb”

Starosta Krotoszyński zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagrody „Krotoszyński Dąb”.

Czytaj więcej...

Nowy obowiązek dla małych i średnich przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).

Czytaj więcej ...

Pomoc dla rolników z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Informujemy, że uruchomiono pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w roku 2016.

Czytaj więcej...

Projekt „Aktywny na rynku”

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie pt. "Aktywny na rynku" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Czytaj więcej...

Stan przydatności wody do spożycia

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie o stanie przydatności  wody do spożycia z wodociągów Dąbrowa, Dzielice i Rozdrażew

Czytaj więcej...

Poręczenia dla przedsięborców

Przedsiębiorco skorzystaj z poręczenia Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach inicjatywy JEREMIE

Czytaj więcej ...

Przedsiębiorco - nie daj się „naciągaczom” i rejestruj się bezpłatnie

Do Izby Skarbowej w Poznaniu coraz częściej wpływają informacje od przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o żądaniach zapłaty

Czytaj więcej ...

Nagroda specjalna dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich

4 listopada br.  w Rydzyńskim Zamku  Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody laureatom dziesiątej edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.

Czytaj więcej...