Galerie

Komunikaty inne

Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

W Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Czytaj więcej...

Stypendia Pomostowe 2015/2016

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016”.
Czytaj więcej...

Zmiana numerów kont bankowych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska uprzejmie informuje, że od dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich” prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3.

Czytaj więcej...

Projekt dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie prowadzi wstępną rekrutację do projektu „Wreszcie na swoim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby bezrobotne niepełnosprawne zainteresowane otwarciem działalności gospodarczej

Czytaj więcej...

Projekt dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”  prowadzi autorski projekt „KROWA” – Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie”.

Czytaj więcej...

Informacja dla przedsiębiorców

Zespół CEIDG Ministerstwa Gospodarki przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzone przez Ministra Gospodarki są bezpłatne (więcej)

Informacja o stypendiach i konkursach

Fundacja  Dobra Sieć w Warszawie uruchomiła kampanię informacyjną o stypendiach. Zaprasza osoby poszukujące  możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego, artystycznego i zainteresowań do prowadzonego serwisu internetowego (więcej)