Regulacje rządu w walce z COVID-19.

Informujemy, że regulacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, wprowadzone przez rząd w dniu 28 listopada br. zostały przedłużone do dnia 17 stycznia 2021 r. Ponadto wprowadzono zakaz przemieszczania się

z dnia 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godz. 19.00 do 6.00. Wyjątkiem jest wykonywanie czynności służbowych lub zawodowych, działalności gospodarczej, a także zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.
Dodatkowe zasady i ograniczenia obowiązujące od 28 grudnia br.  
- z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19
  (na podstawie zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19).
- ograniczenie działalności galerii handlowych, otwarte pozostaną tylko niektóre punkty
  usługowe mające istotne znaczenie dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie,
  kosmetyczne, medyczne) oraz m.in. apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami
  spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami
  remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami, meblami.
- ograniczenie działalności hotelarskiej. Hotele dostępne tylko m.in. dla:
  • służb mundurowych,
  • medyków,
  • dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie
    wykonującym działalność leczniczą,
  • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług
    w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,
  • członków załogi samolotu,
  • kierowców wykonujących transport drogowy,
  • członków obsady pociągu,
  • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu
    egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
  • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania
    karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków,
    biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy
    oraz  w dniu poprzedzającym,
  • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji
    międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami
    paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.
- zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness.
   Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness:
   • działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla     
    pacjentów,
   • dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Szczegółowe zasady i ograniczenia