Spis Rolny trwa do końca listopada

Gminne Biuro Spisowe  przypomina, że  Powszechny Spis Rolny realizowany jest do 30 listopada 2020r.

Obowiązek udzielenia informacji w spisie spoczywa na użytkowniku gospodarstwa. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny. Dane zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dotyczą zasadniczo stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., jednak część z nich zawiera  odniesienie do 12 miesięcy poprzedzających tę datę.  Powszechny Spis Rolny jest  realizowany metodami:
1.samospisu internetowego poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl . Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Formularz można wypełnić  w domu lub w Urzędzie Gminy  Rozdrażew pok. nr 1.
2.samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię (tel. 22 279 99 99, 61 27 98 323, 571508035, 571508036 )
3.Metodą uzupełniającą jest dokonanie spisu  przez rachmistrza spisowego. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.
Prosimy o nieodkładanie spisu na ostatnie dni  listopada, ponieważ rachmistrz spisowy nie będzie w stanie spisać wszystkich pozostałych użytkowników gospodarstw w tak krótkim  czasie.