Szkolna stołówka w Rozdrażewie otwarta

W dniu 2 października odbyło się otwarcie nowej stołówki  w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie.  Na ten cel zaadaptowano pomieszczenia świetlicy szkolnej i kuchni.

Uroczyste otwarcie nastąpiło przy udziale władz gminy, projektantów i wykonawców. Dyrektor szkoły Krzysztof Broda  i Wójt Gminy Mariusz  Dymarski  dokonali symbolicznego otwarcia, natomiast ksiądz proboszcz Sławomir Siewkowski poświęcił nowe obiekty. Prace remontowe  wykonała  Firma  Dekarstwo Murarstwo Inne Usługi Budowlane Roman Hajdysz z Wyszek. Natomiast wyposażenie dostarczyła  firma System Serwis sp. z o. o. z Poznania.  Ostateczny koszt prac adaptacyjnych i montażu systemu wentylacji wyniósł 121.250,88zł, a zakupu wyposażenia 67.800,59zł.  Pozostałe koszty związane z realizacją zadania (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, opinia kominiarska, nadzór inwestorski, inwentaryzacja geodezyjna przyłącza) wyniosły łącznie 14.870zł. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu” w wysokości 79.984,55zł. Dzięki realizacji projektu dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie będą mogli korzystać z ciepłego posiłku, przygotowanego na miejscu .

stolowkacz101
stolowkacz102
stolowkacz104
stolowkacz105
stolowkacz106
stolowkacz107
stolowkacz103
stolowkacz202
stolowkacz203
stolowkacz204
stolowkacz205
stolowkacz206
stolowkacz207
stolowkacz208
stolowkacz201