Zwrot podatku akcyzowego


Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że w sierpniu 2020 r. przypada II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku konieczne jest załączenie faktur VAT, które stanowią dowód zakupu ON w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
Limit określa się na cały rok wg wzoru określonego w art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188):
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych (na dzień 1 lutego 2020 r.) oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła
Uwaga!!!
Posiadacz bydła zobowiązany jest dołączyć do wniosku Informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła uzyskaną w powiatowym biurze ARiMR (nie dotyczy producentów rolnych, którzy o zwrot podatku akcyzowego ubiegali się w lutym 2020 r.)
Wnioski wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., od poniedziałku do piątku w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.
wniosek
zestawienie faktur
oświadczenie
klauzula RODO