Nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3  wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia.

Wykazy będą wywieszone w dniach od 16 lipca 2020r. do 6 sierpnia 2020r.  Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, pokój nr 7 i nr 21 w godz. 7.00-15.00 lub pod numerem telefonu 62 722 13 05.
Wykaz gruntów do przetargu
Wykaz gruntów do oddania w użyczenie
Wykaz gruntów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do najmu i dzierżawy