Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są

od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną przez stronę empatia.mrpips.gov.pl, portal PUE ZUS i bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W obu formach wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2020 r.
Jednorazowe świadczenie “Dobry Start” w wysokości 300 zł przysługuje bez względu na dochód,     w ramach wsparcia rodzin w przygotowaniu roku szkolnego na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia ( w przypadku dzieci niepełnosprawnych 24 roku życia ). Nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne “tzw. zerówkę”. Wnioski w sprawie ustalenia wymienionego świadczenia przyjmowane są od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej.  Wnioski “Dobry Start” można składać do 30 listopada 2020 r.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu, w formie elektronicznej.

Uwaga:
* Nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie 500+ przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w roku 2021 będą przyjmowane wnioski o kontynuację tego świadczenia.
* Bon turystyczny – program będzie prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.bonturystyczny.gov.pl.