Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji

W dniu 1 lipca podpisana została z  Zarządem  Województwa Wielkopolskiego  umowa dofinansowania  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice”.

Gmina uzyskała dofinansowanie w maksymalnej dla tego naboru kwocie 2 mln zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022, a poprzedzona zostanie budową łącznika kanalizacji Rozdrażew - Dzielice ze środków budżetu gminy. 

umowa dofinanso...
umowa dofinanso...
umowa dofinanso...
umowa dofinanso...