Odbiór remontu chodnika w Nowej Wsi

Dnia 10.03.2020 r. dokonano odbioru technicznego remontu chodnika wraz z wymianą krawężnika w miejscowości Nowa Wieś. Była to inwestycja współfinansowana przez Powiat Krotoszyński i Gminę Rozdrażew.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MAL-POL Józef Kryś z Krotoszyna. W ramach zadania powstał nowy chodnik na odcinkach od przystanku na drodze w kierunku Grębowa do sali wiejskiej w Nowej Wsi oraz od szkoły podstawowej do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Rozdrażewka. Wykonano również utwardzenie w wiatach przystankowych. Przy okazji tego remontu Powiat Krotoszyński wykonał też remont chodnika na odcinku od drogi powiatowej relacji Nowa Wieś-Dobrzyca do mostu w Budach wzdłuż drogi powiatowej relacji Budy-Koźminiec. W najbliższych dniach nastąpi rozliczenie finansowe zadania. Powiatowy Zarząd Dróg zobowiązał się uzupełnić masą asfaltową krawędzie drogi przy nowych krawężnikach w kwietniu.

chodniknw01
chodniknw02
chodniknw03
chodniknw04
chodniknw05
chodniknw06
chodniknw07
chodniknw08