Apel do mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy!
W ramach profilaktyki koronawirusa, w celu ograniczenia przebywania w miejscach publicznych przez które przewija się duża ilość osób, uprzejmie prosimy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu do spraw pilnych lub których załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa.

Pozostałe sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W związku z terminem płatności I raty podatku, przypadającym na dzień 15 marca br., zachęcamy mieszkańców do dokonywania płatności przede wszystkim za pośrednictwem przelewów bankowych poprzez korzystanie z bankowości elektronicznej.