Zrealizowano zadanie w Budach

W dniu 15 listopada 2019 r.  odbył się odbiór techniczny zadania pn „ Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach” wykonanego przez firmę  WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia.

Czytaj więcej ...