Kontynuacja naboru wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o kontynuowaniu  możliwości ubiegania się o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z posesji prywatnych.

Zabezpieczenie na ten cel środków w budżecie gminy i budżetu powiatu pozwoliło ubiegać się  o dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na  wspólną  realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2032”. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy do końca sierpnia 2020r.

Formularze dostępne są na stronie gminy w zakładce „Usuwanie azbestu” lub w Urzędzie Gminy pok. 21 (w podwórzu)

Czytaj więcej …