Szkolenie sił obrony cywilnej w Rozdrażewie

 Dnia 6 listopada 2019 r. w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbyło się szkolenie z tematyki obrony cywilnej. Organizatorem szkolenia był Wójt Gminy Rozdrażew jako Szef OC Gminy. W szkoleniu pt. „Wiedzieć więcej o obronie cywilnej – ratowanie to nasze zadanie” uczestniczyli

dyrektorzy szkół podstawowych, sołtysi oraz członkowie powołanej formacji obrony cywilnej – Plutonu Ratownictwa Ogólnego. Szkolenie prowadziła Pani Bożena Szczawik-Musiał z Kościana, instruktor obrony cywilnej z długoletnim doświadczeniem w zagadnieniach obronnych.   
Podczas szkolenia przekazano informacje o stanie prawnym i zakresie zadań obrony cywilnej, rodzajach alarmów i stopniach alarmowych w przypadku zagrożeń terrorystycznych oraz ewakuacji. Przypomniano także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzyosobowe drużyny wykonywały ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy polegające na zakładaniu indywidualnych środków ochrony górnych dróg oddechowych, unieruchomienie kończyny górnej, wykonanie siodełka ratowniczego oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Pani instruktor omawiając zadania w dziedzinie ratownictwa pokazała na fantomie jak wykonać masaż serca, a także zaprezentowała odzież ochronną obowiązującą w obronie cywilnej.
Na zakończenie szkolenia zebrani obejrzeli projekcje filmu o zagrożeniu terrorystycznym.
W szkoleniu uczestniczyło ponad 40 osób.

szkolenieoc02
szkolenieoc01
szkolenieoc03
szkolenieoc04
szkolenieoc05
szkolenieoc06
szkolenieoc07