Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w najem i dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach dniach od 13 listopada 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 21  lub pod nr tel. 62 722 13 05.

Wykaz (pobierz)