Powstała DZIELICORELAKSOWNIA

W dniu 31 października br. dokonano odbioru technicznego zrealizowanego projektu pn. Dzielicorelaksownia- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach

,przeprowadzonego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W ramach projektu urządzono plac zabaw dla dzieci składający się z zestawu zabawowego, huśtawki wagowej i huśtawki wahadłowej podwójnej  oraz karuzeli tarczowej. Ponadto zamontowano trzy urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitrek, wahadło, wyciąg z góry.Teren placu wyposażono  w dwie ławki parkowe i dwa kosze na śmieci.
Projekt współfinansowany  przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska  Odnowa Wsi 2013-2020”. Całkowity koszt projektu wyniósł 55.298,08 zł, w tym dotacja budżetu województwa wielkopolskiego 29.420 zł. Wkład własny mieszkańców sołectwa Dzielice stanowi kwotę 9.687,40 zł, a pozostałe koszty w kwocie 16.200,68 zł pokryte zostały z budżetu gminy Rozdrażew.

dzielicerelakso...
dzielicerelakso...
dzielicerelakso...
dzielicerelakso...
dzielicerelakso...
dzielicerelakso...
dzielicerelakso...
dzielicerelakso...
dzielicerelakso...
dzielicerelakso...