"Ratujmy planetę" - edukacja ekologiczna

30 września w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie odbyła się akcja edukacyjna, w którą zaangażowała się gmina Rozdrażew.

Głównym jej celem było zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie segregowania odpadów komunalnych. Uczniowie z klas IV-VIII zostali podzieleni na trzy grupy. Każda z nich w świetlicy szkolnej uczestniczyła w ekologicznej pogadance z udziałem Wójta Gminy Rozdrażew Mariusza Dymarskiego oraz Magdaleny Walczak inspektor ds. gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej. Przedstawiciele gminy przekazali uczniom informacje związane z prawidłową segregacją odpadów komunalnych oraz poinformowali o zasadach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ponadto Pan Wójt zwrócił szczególną uwagę na problem spalania śmieci w piecach domowych, co stanowi ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Na koniec pogadanki każdy uczeń otrzymał egzemplarz komiksu pt. "Ratujmy planetę", który jest elementem akcji z Głosem Wielkopolskim, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu.  Następnie wszyscy udali się na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie uczniowie na własne oczy mogli zobaczyć jak w praktyce  funkcjonuje segregacja odpadów problemowych.

Edukacja ekolog...
Edukacja ekolog...
Edukacja ekolog...
Edukacja ekolog...
Edukacja ekolog...
Edukacja ekolog...
Edukacja ekolog...
Edukacja ekolog...
Edukacja ekolog...
Edukacja ekolog...
Edukacja ekolog...
Edukacja ekolog...