Galerie

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użyczenie i najem

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użyczenie i najem.

Wykazy będą wywieszone w dniach od 19 września do 10 października 2019r.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul Rynek 3 pokój nr 7 w godz. 7.00-15.00 lub pod numerem telefonu 62 722 13 05

Wykaz 1 (pobierz)

Wykaz 2 (pobierz)