Galerie

Wielkopolska Karta Rodziny oraz Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie przypomina, że od 1 stycznia 2019 roku można ubiegać się o  Kartę Dużej Rodziny  dla rodziców oraz dla małżonków rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci

w przeszłości, bez względu na wiek tych dzieci  w chwili składania wniosku.
W sierpniu 2019 r. weszła w życie Uchwała Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu „ Wielkopolska Karta Rodziny”,  na mocy której prawo do posiadania Wielkopolskiej Karty Rodziny przysługuje nie tylko rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy w chwili składania wniosku mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, ale również tym którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci w przeszłości, bez względu na wiek tych dzieci  w chwili składania wniosku.
Wielkopolska Karta Rodziny to karta, która daje liczne ulgi i zniżki, pozwala na korzystanie na preferencyjnych warunkach z rosnącego katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej na terenie Wielkopolski.   
Wnioski o przyznanie  Wielkopolskiej  Karty  Rodziny  można składać  w  siedzibie Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rozdrażewie  przy  ul. Rynek 1.  Więcej  informacji  można uzyskać na stronie: www.rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny.