Powstanie DZIELICORELAKSOWNIA

Sukcesem zakończyły się starania sołectwa Dzielice i Urzędu Gminy Rozdrażew o dofinansowanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach w ramach projektu "Dzielicorelaksownia".

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z 24 czerwca 2019r. gminie Rozdrażew  na realizację projektu w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś” przyznana została dotacja w wysokości  29.420zł. Przy miejscowej świetlicy usytuowane zostaną urządzenia dla dzieci oraz elementy siłowni zewnętrznych.