Nagrodzeni absolwenci z najlepszymi wynikami egzaminów

Uroczystości  zakończenia roku szkolnego w Szkołach Podstawowych w Rozdrażewie i Nowej Wsi były okazją do wręczenia przez Wójta Gminy listów gratulacyjnych

, pamiątkowych statuetek i wiecznych piór dla absolwentów, którzy zdobyli najwyższą ilość punktów na egzaminach kończących gimnazjum i szkołę podstawową.
W SP Nowa Wieś nagrodzeni zostali: Aleksandra Szwałek (kl. VIII  SP - wynik 87%) i Szymon Banaszek (kl. III Gimnazjum - 79%). Natomiast w SP Rozdrażew nagrody trafiły do rąk Karoliny Hadryan (kl. VIIIa SP - wynik 89,33%) i Bartłomieja Panka (kl. IIIa Gimnazjum - wynik 92%).