Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

W związku z koniecznością przeprowadzenia w bieżącym roku wyborów ławników sądowych na kadencję 2020 -2023, Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu wystąpił do Rady Gminy o dokonanie wyboru

 Informacja o warunkach zgłoszenia (pobierz) 

Karta zgłoszenia                                                        (pobierz)
Oświadczenie - przestępstwo ścigane lub skarbowe (pobierz)
Oświadczenie - władza rodzicielska                           (pobierz) 
Zaświadczenie lekarskie                                            (pobierz)
Lista osób zgłaszających kandydata                         (pobierz) 
Zapytanie o karalność                                               (pobierz)