Wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 28 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 21  lub pod nr tel. 62 722 13 05.
Wykaz (pobierz)