Galerie

Przyjmujemy zgłoszenia na staż pracy

Urząd Gminy informuje o możliwości odbycia 6-cio  miesięcznego stażu przez osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie

jako bezrobotny rodzic lub  bezrobotny opiekun osoby niepełnosprawnej.
Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy.