Galerie

Informacja z obrad V sesji Rady Gminy

W dniu 29 marca odbyła się V sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji radni przyjęli trzy sprawozdania. W pierwszym punkcie Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

Czytaj więcej ...