Informacja z obrad II sesji Rady Gminy

W dniu 29 listopada odbyła się II sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji Rada Gminy przyjęła sześć uchwał. Pierwszą z nich Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy

Relacja z II sesji

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminny nakłada od obecnej  kadencji Rady Gminy obowiązek udostępniania transmisji obrad rady oraz  wyników głosowania jawnego  na sesjach za pomocą urządzeń  umożliwiających  sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
W zakładce Rada Gminy dostępne są linki: 
Transmisja obrad sesji Rady Gminy 2018 - 2023
Sesje Rady Gminy  2018-2023