Galerie

Pomoc dla rolników poszkodowanych w 2017 r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi programie pomocy dla gospodarstw rolnych w których w 2017r. w wyniku huraganu, deszczu nawalnego, gradu powstały szkody w uprawach rolnych.

Poszkodowani producenci rolni będą mogli w dniach od 13.11.2018 r. do 27.11.2018r. składać wnioski o pomoc w powiatowym biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc nie będzie przysługiwać producentowi rolnemu, który taką pomoc już otrzymał.
Stawka pomocy będzie wynosić :
1) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem  w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły co najmniej 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych;
2) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych,  na której szkody spowodowane wystąpieniem  w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły mniej niż 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni poniżej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód
w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-poszkodowanych-w-2017-roku.html
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-poszkodowanych-w-2017-roku