Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3  wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz będzie wywieszony  w dniach od 24 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 21 lub pod  nr tel. 62 722 13 05.

Wykaz  (pobierz)