Galerie

Przebudowy dróg

Ukończono realizację dróg tłuczniowych w Trzemesznie (dł. 761m) i Nowej Wsi (553m). Prace wykonała wyłoniona w przetargu firma SZYMWAL z Taczanowa Pierwszego.

Koszt poszczególnych zadań wyniósł odpowiednio 152.167zł i 133.245zł. W ramach prac wykonana została  pełna podbudowa tłuczniowa umożliwiająca w przyszłości ułożenie nawierzchni asfaltowej. Na przebudowę drogi w Trzemesznie gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wys. 39.500zł.  firma SZYMWAL wykonała także remont drogi tłuczniowej Dzielice – Raciborów polegający na sprofilowaniu, uzupełnieniu tłuczniem i zagęszczeniu - za cenę 39.751zł.
Natomiast prowadzone przez spółkę Gembiak-Mikstacki przebudowy dróg w Dzielicach i Rozdrażewie (odcinek ul. Kompanii Rozdrażewskiej) potrwają do 19 października.