Galerie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 18 września 2018r. do 9 października 2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 7  lub pod  nr tel. 62 722 13 05
Wykaz (pobierz)