Galerie

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania  w dzierżawę.

Wykazy będą wywieszone w dniach od 2 sierpnia 2018 r. do 23 sierpnia  2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 7, 21 lub pod  nr tel. 62 722 13 05.
Wykaz                                    (pobierz)
Wykaz – w drodze przetargu  (pobierz)
Wykaz                                    (pobierz)