Galerie

Komunikat ostrzegawczy - upał

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzega się mieszkańców gminy, że od godz. 19.00 dnia 1.08.br. do godz. 20.00 dnia 4.08.br. prognozuje się upał. Temperatura maksymalna do 33 stopni C.Stopień zagrożenia 2.

 Informacje o negatywnych skutkach zjawisk metrologicznych należy zgłaszać do Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie tel. 62 332 43 40 lub alarmowy 998. W godz. pracy Urzędu Gminy do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 62 722 13 05, w dni wolne od pracy tel. dyż. 666 359 757.

Komunikat