Galerie

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Przypomina się  rolnikom, że do końca sierpnia  można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2018r. należy składać w gminie właściwej ze względu na położenie gruntu.  
Rolnik ma prawo wystąpić o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego także na grunty dzierżawione. Musi jednak załączać umowę lub umowy dzierżawy w formie pisemnej, zgłosić we wniosku odpowiednią powierzchnię dzierżawionych gruntów rolnych, a także posiadać zgodę od współposiadacza gruntu czyli wydzierżawiającego grunty rolne (na wniosku jest to pkt. VIII. ZGODA WSPÓŁPOSIADACZY NA WYPŁATĘ ZWROTU PODATKU*).
W sytuacji, gdy właścicielami gospodarstwa rolnego jest więcej niż jeden rolnik, to zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługuje temu z nich, który uzyska na to zgodę od pozostałych współposiadaczy (na wniosku jest to pkt. VIII. ZGODA WSPÓŁPOSIADACZY NA WYPŁATĘ ZWROTU PODATKU*). Jednak co ważne, taka zgoda nie jest wymagana w przypadku małżonków, o ile mają wspólnotę majątkową.
Przypomina się, że maksymalny zwrot podatku akcyzowego w 2018r. wynosi:
86,00zł x ilość ha użytków rolnych.
Wyjaśnia się, że użytki rolne należy wykazać według stanu na dzień 1 lutego 2018r.
Wnioski można pobrać u sołtysów wsi lub w kasie Urzędu Gminy.