Galerie

Badania ankietowe problemów społecznych

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w najbliższym czasie na terenie gminy Rozdrażew wśród losowo wybranych 100 mieszkańców gminy przeprowadzone zostaną anonimowe ankiety

przez Oficynę Profilaktyczną z siedzibą w Krakowie ul. Dworcowa 9a/19. Ankiety posłużą do opracowania diagnozy problemów społecznych w gminie.