Galerie

Bezpłatne badania profilaktyczne

Informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w dniu 17 sierpnia 2018r. o godz. 11.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie przeprowadzi

spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy podczas której zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 68 lat rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajnionej w kale (profilaktyka raka jelita grubego). Natomiast w dniu 23 sierpnia 2018r. w godz. 9.00 - 13.00 w miejscowej sali wiejskiej  pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia wzwyż. Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku. Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała probówki z kałem. Na wszystkie badania prosimy zabrać dowód osobisty. Zapisy na pogadankę i bezpłatne badania, finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego przyjmuje Urząd Gminy w Rozdrażewie  tel. (62) 7221-314, (62) 7221-305lub 784 927 024.
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego lekarza rodzinnego.