Galerie

Informacja dotycząca programu „Dobry Start” - 300 zł dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rozpoczyna realizację programu „ Dobry Start”. W ramach programu wypłacone będzie jednorazowe (raz w roku) świadczenie w wysokości 300 zł

mające na celu wsparcie rodzin w przygotowaniu do rozpoczęcia roku szkolnego. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia). Nie przysługuje natomiast na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. „zerówka”) w szkole lub przedszkolu.
Wniosek o świadczenie „ Dobry Start” można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia w formie papierowej w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
GOPS informuje, że również od 1 lipca można składać online wnioski o świadczenia 500+ oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" (pobierz)