Dotacja na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, o wprowadzeniu w życie  Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rozdrażew na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rozdrażew, uchwalonego przez Radę Gminy.
Regulamin określa warunki przyznania dotacji, która będzie wypłacana po realizacji wymiany pieca w budynku mieszkalnym w wysokości:
1) 3.000 zł w przypadku wymiany systemy grzewczego na kocioł na ekogroszek,
2)  3.500 zł w przypadku wymiany systemu grzewczego na źródło ciepła zasilane: paliwem olejowym, energią elektryczną, gazem, peletem, biomasą, pompą ciepła. 
Termin składania wniosków o przyznanie dotacji: w 2018r. - do 30 września, w 2019 - do 31 maja, a dla kolejnych lat – do 31 października roku poprzedzającego wymianę.  Osobom, z którymi podpisane zostaną umowy dotacja wypłacona zostanie po przedłożeniu faktury za zakup i montaż  pieca. Wnioski można pobrać Urzędzie Gminy pokój nr 22  lub załączone poniżej
Regulamin  >>>
Wniosek     >>>
Załączniki   >>>