Galerie

Zatwierdzono taryfy zaopatrzenia w wodę

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych i Kółka Rolniczego w Rozdrażewie  zatwierdził taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 3 lat. Zmianie nie ulegnie stawka naliczana za zużycie wody, natomiast podwyższona  została opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, która przez najbliższy rok naliczana będzie w wysokości 3,24 zł brutto miesięcznie.  

Taryfy  (SKR )

           (KR)