Galerie

Wykazy nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o  wywieszeniu na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie  Gminy  Rozdrażew ul.  Rynek  3 wykazów nieruchomości przeznaczonych  do  oddania w dzierżawę i użyczenie.

Wykazy  będą  wywieszone w  dniach od 2 do 23 maja 2018 r. Bliższych  informacji można uzyskać  w Urzędzie Gminy  Rozdrażew, ul.  Rynek 3, pokój nr 7 i 10 w  godz. 7.00-15.00 lub  pod  numerem  telefonu 62 722 13 05
Wykaz (pobierz)