Galerie

Zwołanie sesji nadzwyczajnej

W dniu  27 kwietnia 2018r. o godz. 15.00 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1/ przejęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej
       nr 4331P w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej,  
   2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew  na lata 2018-2025.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.