Galerie

Konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił XXI konkurs na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu gminy Rozdrażew, z wyjątkiem zdobywców I miejsc ubiegłorocznej edycji.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 do dnia 15 czerwca 2018 r. Zgłoszeń dokonywać mogą również sołtysi za zgodą właścicieli posesji. Komisja konkursowa w terminie do 31 lipca dokona oceny zgłoszonych ogrodów w dwóch kategoriach: „MÓJ OGRÓD WARZYWNO-KWIATOWY” i „MOJE MIEJSCE WYPOCZYNKU WŚRÓD ZIELENI”.
Plakat        (pobierz) 
Regulamin (pobierz)