Galerie

Ukończono I etap modernizacji budynku przychodni

Ukończono I etap modernizacji budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie. Zadanie wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma P.U.H. NAWROT Sp. z o.o. z Bud.

Planowany zakres prac I etapu obejmował: dobudowę szybu windy dla osób niepełnosprawnych wraz z wózkownią, montaż drzwi, balustrad, dostawę i montaż windy, wykonanie dojść i podjazdu. Z uwagi na złożoną w trakcie realizacji zadania rezygnację najemcy z części zajmowanych pomieszczeń przychodni wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót w celu rozdzielenia dotychczasowych pomieszczeń. Zakres dodatkowych prac obejmował: wyburzenie i ustawienie nowych ścianek działowych, wykonanie odrębnego wejścia. Łączny koszt zrealizowanych prac wyniósł 440 tys. zł. Obecnie trawa realizacja II etapu modernizacji budynku ośrodka zdrowia polegająca na częściowej termorenowacji obiektu. Informujemy, że Przychodnia ROZMED wznowiła  przyjęcia.