Galerie

Informacja o projekcie dotyczącym kolektorów fotowoltaicznych

 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zakończył ocenę merytoryczną  wniosków w ramach: Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Osi priorytetowej Energia Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach konkursu złożono 187 wniosków, 116 wniosków zostało ocenionych pozytywnie w tym wspólny wniosek gmin Koźmin Wlkp, Rozdrażew i Zdun sklasyfikowany na pozycji 49.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu – http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/201
Niestety, pula środków przeznaczonych aktualnie  na realizację programu ( 90 mln zł) zapewnia finansowanie około 20 wniosków.