Galerie

Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dzielice  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

 

Rozdrażew (pobierz)

Dzielice (pobierz)