Galerie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy

 Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w najem i dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 6 marca 2018 r. do 27 marca 2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 10 lub pod  nr tel. 62 722 13 05.

Wykaz (pobierz)