Galerie

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

W dniu 29.01.2018 r. Gmina Rozdrażew zawarła Porozumienie Partnerskie z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, którego celem jest realizacja Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.
Adresatem Programu „ Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są wielkopolskie rodziny 3+, zamieszkałe pod wspólnym adresem z terenu województwa wielkopolskiego. Za rodzinę wielodzietną ( 3+ ) należy uważać: rodzica lub rodziców, małżonków, opiekunów prawnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 lat lub 26 lat w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Wielkopolska Karta Rodziny to karta, która daje liczne ulgi i zniżki dzieciom i rodzicom z rodzin wielodzietnych, pozwala na korzystanie na preferencyjnych warunkach z rosnącego katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej – dzięki systemowi zniżek wprowadzanych przez Partnerów przystępujących do Programu. Ułatwia to rodzinom wielodzietnym dostęp do dóbr i usług pozostawiając w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy.
Wnioski o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można pobierać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie.
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie,  ul. Rynek 1, tel. 62 7221 324 lub na stronie  www.rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/