Galerie

Usuwanie azbestu w 2018r.

Informujemy, że w 2018 r. kontynuowana będzie współpraca z Powiatem Krotoszyńskim w zakresie usuwania azbestu. Umożliwi to ubieganie się o dotację na usuwanie i utylizację wyrobów azbestowych

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z której następnie pokrywane będą koszty usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych, w tym eternitu z budynków posesji mieszkańców. W roku 2017 z terenu gminy usunięto w ten sposób 47 ton eternitu. Wnioski oraz niezbędne informacje jak dotychczas można pobrać ze strony internetowej gminy www.rozdrazew.pl (zakładka „Usuwanie azbestu”) oraz  w siedzibie Urzędu Gminy – biuro nr 10   (w podwórzu).